Balkányi Vetőmag Kft.           A Balkányi Vetőburgonya és Vetőmagtermelő Kft – rövidített nevén Balkányi Vetőmag Kft – 1992. február 15-én öt mezőgazdasági szakember társas vállalkozásaként alakult. Ma családi vállalkozásként működik. A húsz éves fennállását elérő cég, a több évtizedes vetőmag és vetőburgonya szaporítási tapasztalatokkal rendelkezett Balkányi Állami Gazdaság szakmai utódja a vetőmag termékpályán. A társaság tulajdonosai Bagoly István és Bagoly Balázs agrármérnökök.

   A családi gazdaság ma 308 ha mezőgazdasági területen gazdálkodik. A művelt területből 288 ha saját tulajdonú. A termőtáj sajátos viszonyaihoz alkalmazkodva a gazdálkodás sokszínű: szántó, nádas, gyümölcsös, erdő, valamint rét-legelő.

   A szántóföldi növénytermesztésben a vetőmagtermesztés a meghatározó: őszi búza, tritikálé, csillagfürt, mézontófű fajok, elit, első- és másodfokú szaporítása folyik. Az ipari növények sorában a takarmánykukorica, napraforgó és az őszi káposztarepce kap szerepet.

   A cég specialitása az id. Bagoly István által előállított Vajai 1.-es, valamint az ifj. Bagoly István által nemesített Balkányi 23.-as fehérvirágú csillagfürt EU fajtalistán szereplő fajták fajtafenntartó nemesítése, és elsődleges integrációja a Balkányi Vetőmag Kft.-hez kötődik.

   A gyümölcsös művelési ág 12 ha téli alma ültetvényt jelent. Az erdőgazdálkodásban a nemes nyár és az akác a meghatározó. Ebben a szerkezetben saját méhészetnek is fontos szerepe van. Az egyes termesztési technológiák kivitelezéséhez saját géppark, berendezések, tárolók állnak rendelkezésre.

   A tulajdonosok fő célja a tartamos mezőgazdálkodás, melynek vezérelve a vetésforgó rendszer. Ennek komoly előnyét a 2004-ben kezdődött agrár-környezetgazdálkodási program részeseként élvezi a cég. E program újabb öt évében immár teljes területtel több célprogramban is részt vesz.

   A Balkányi Vetőmag kft a több évtizedes családi szakmai hagyományokat követve, a kor követelményeinek megfelelve, olyan környezettudatos gazdálkodást folytat, mely szerkezetével maximálisan igazodik a környezeti adottságokhoz és termékeiben rejlő lehetőségeivel a térségben hosszú távon maradandó értéket teremt.

Balkányi Vetőmag Kft.